ONNAJOUSHU /
TOKUBETSU-JUNMAI NAMA-CHOZO

300 ml

ONNAJOUSHU / TOKUBETSU-JUNMAI NAMA-CHOZO
Un junmai sec au goût bien tranché.