ONNAJOSHU /
TOKUBETSU-HONJO NAMACHOZO

$

300 ml

ONNAJOSHU / TOKUBETSU HONJO NAMA CHOZO
A semi-dry Special honjozo.