ONNAJOSHU /
TOKUBETSU-HONJOZO MOROHAKU

$

720 ml

ONNAJOSHU / TOKUBETSU HONJOZO MOROHAKU
Smooth, with well-structured flavors.